ขอเรียนเชิญ สมาชิกซีอุส ทุกท่าน ร่วมงานอุปสมบท พี่ นุ สมอทอด วันที่ 6-7 เมษายน ที่ ตลาดสมอทอด จ.เพชรบูรณ์

6- เมษา โกนผมนาค เย็นๆ กินเลี้ยง
7 เมษา บวชจริง ใครสนใจ ไปได้ มอไซต์ก็ไปได้น่ะ ตำรวจเคลียร์

เรียนมาเพื่อให้ทราบทั่วกัน