สนใจไปด้วยกันไหมครับบ้านใกล้เรือนเคียงกันจะได้ทำคว ามรู้จักกันมากขึ้นอาหารารกินค่าใช้จ่ายหารเท่ากันทุ กคนครับถ้าสนใจก้อติดต่อ 084-1129332 อั้มนะครับ เฉพาะscooterนะครับ