โปรด ทราบ ไอเพ่อน เชษ ไหนกำหนดการงานต้องการ ด่วน!!!