เอ้า หายแล้วนี่ เติมน้ำมันเครื่องแล้วมาวันศุกร์นี้ด้วยนะ นายอ๊อฟ ทักษอร