ขอความร่วมมือเพื่อนๆ ที่มีรถ fiat 1100 อยากเห็นภาพภายในและภายนอก เอาไปเป็นแนวครับ กำลังจะปั้น ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ