เรื่องมีอยู่ว่า

>>สามี ภรรยาคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันมา 10 ปี>> >> > > >>> >> > >
>> >สามีเป็นคนไม่ดีมีเมียน้อย และอยากหย่ากับภรรยามาก>> >> > > >>> >>
>> > > >แต่ว่าภรรยาเป็นภรรยาที่แสนดี>> >> > > >>> >> > >
>> >ไม่เคยปฏิบัติตนบกพร่องจากการเป็นภรรยา>> >> > > >>> >> > >
>> >ที่ดีเลยสักครั้งเดียว>> >> > > >>> >> > >
>> >ฝ่ายสามีอยากฟ้องหย่ามากแต่ไม่รู้จะฟ้องเรื่องอะไรด ี>> >> > > >>>
>> >> > > >สุดท้ายแล้วสามีก็หาเรื่องฟ้องจนได้>> >> > > >>> >> > >
>> >โดยฟ้องว่าภรรยามี จิ๋มเป็นสีเขียวดำ>> >> > > >>> >> > >

>> >แล้วสามีไม่ชอบก็เลยจะฟ้องหย่า>> >> > > >>> >> > >
>> >เรื่องไปถึงต้องขึ้นศาล>> >> > > >>> >> > >
>> >ทนายของฝ่ายภรรยาก็บอกว่าจะขอไปหา>> >> > > >>> >> > >
>> >พยานหลักฐานก่อนเพื่อที่จะสู้คดี>> >> > > >>> >> > >
>> >ในวันรุ่งขึ้น>> >> > > >>> >> > >
>> >ทนายของฝ่ายภรรยาก็กลับไปคิดที่บ้าน>> >> > > >>> >> > >
>> >แต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกจนเหลือบไปเห็นไข่ฟองหนึ่ง >> >> > > >>> >> >
>> > >ทนายคนนั้นก็คิดออกและนำไข่ฟองนั้นไป>> >> > > >>> >> > >
>>
>ขึ้นศาลด้วยในวันรุ่งขึ้น>> >> > > >>> >> > >
>> >เมื่อผู้พิพากษาเปิดศาลและให้ทนายฝ่าย>> >> > > >>> >> > >
>> >ภรรยาออกมาว่าความ>> >> > > >>> >> > >
>> >ทนายคนนั้นก็ขว้างไข่ใบนั้นใส่เบ้าตา>> >> > > >>> >> > >
>> >ของผู้พิพากษาไปเต็มๆ>> >> > > >>> >> > >
>> >จนตาของผู้พิพากษาบวมเขียวช้ำ>> >> > > >>> >> > >
>> >ผู้พิพากษาโกรธและตะโกนถามออกไปว่า>> >> > > >>> >>
> > >ผู้พิพากษา : ทำไมเจ้าขว้างไข่มาใส่ตาของข้า>> >> > > >>> >>
> > >ทนาย : ท่านผู้พิพากษาคิดดูละกันว่า>> >> > > >>> >> > >
>> >นี่ขนาดตาของท่านโดนไข่กระแทกแค่ใบ>> >> > > >>> >> > >
>> >เดียวภายในไม่กี่นาที>> >> > > >>> >> > >
>> >ตาของท่านยังเขียวช้ำขนาดนี้ แล้ว จิ๋ม>> >> > > >>> >> > >
>> >ของของฝ่ายภรรยาล่ะ โดนไข่กระแทกตั้งสองใบ>> >> > > >>> >> > >
>> >ในระยะเวลา 10 ปีจะไม่ให้มันเขียวดำได้อย่างไรครับท่าน>> >> > >
>> >>> >> > > >ผู้พิพากษา :ยกฟ้อง>>--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~~@