คำแถลงการฉบับที0012/001

ถึงสมาชิคสามพระยาทุกท่านกระผม โจฮัม ซารัมย์ต้องขออภัยสมาชิค-พี่น้องพ้องเพื่อนทุกท่านด้วยถ้าหากกระผมนั้นได้ทำอะ ไรผิดพราดไป
หรือเห็นว่ามันมิควรทำแต่ทุกสิ่งที่ทำที่พูดก็เพื่อส มาชิคและพี่น้องพ้องเพื่อนทั้งนั้น