สำหรับก๊อกน้ำมันพอมีเเต่ผมต้องถามพี่ดูก่อนว่าของหม ดยัง
ส่วนพีเอ็ก ขอบคุณสำหรับการให้ข้อเสนอนะครับคือว่าผมต้องการขายอ ย่างเดียวครับ