วันอาทิตย์นี้ 17:00 น. ณ ปั้ม ปตท.
เรียนเชิญท่านประธาน ต้อ PX
และสมาชิก [Kcc] ทุกท่าน โดยพร้อม
เพียงกัน
( เพื่อตรวจสอบจำนวนสมาชิก Kcc )