พอดีว่ารถผมมันปลดเกียร์ยากมากคับช่วงติดไฟแดง จะจอดรถกว่าจะเข้าเกียร์ว่างได้แถบแย่เอาซะเหนื่อยเล ยคับแข็งมากมายไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรคับ ส่วนเวลาเข้าเกียนี่ก็บางทีก็ดีบางที่ก็เข้าไม่ตรงคั บมันต้องใช้ความรู้สึกหน่อยๆไม่ทราบว่ามีวิธีใดพอจะท ำให้มันนุ่มๆมือหน่อยได้ไม่คับ ขอบคุณคับ