วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน เป็นวันครบรอบ 100 วัน ของการสูญเสียสมาชิกในกลุ่มนะคับ

ขอเชิญผู้ที่ว่างหรือไม่ว่าง ให้มาร่วมกันทำบุญให้น้องเปงครั้งสุดท้ายนะคับ งานมีช่วงเช้าๆนะคับ

คัยไม่มาตุ๊ดคับ เลิกคบด้วย....