ผมมีโครงสปริ้นอยู่ครับ สนใจโทร 087-566-1428 รูปเดี๋ยวตามมานะครับ ยังไม่ได่ถ่าย