...ปิดการขายครับ...
ขอบคุณไทยสกูตเตอร์ครับ

และขอบคุณทุกท่านที่สนใจ รวมทั้งรถเล็กต่างๆที่ขอแลกด้วยนะครับ......
+----------------------------------------------------------------------------------