เวรกรรม แล้วจะเชื่อใจใครได้ล่ะเนี่ย ไม่กล้าซื้อของเลย คนดีมีเยอะแต่ก็สู้คนพวกนี้ไม่ได้เลย ด้านสุดๆ