ชาวsprint club ลองจัดงานsprint thailand ครั้ง 1 เนี้ย
ผมว่าน่าจะดีนะคับ
เพราะส่วนใหญ่แล้วก้อมีคนที่ขับขี่sprintกันเยอะนะคร ับ(ผมคิดเองคิด)
มันมีปัญหาอยู่ว่าใครจะอาสาจัดงาน(ผมอายุยังน้อย ประสบการณืไม่เยอะ จึงไม่สามารถทำได้)
ลองมาพูดคุยกันในบอร์ดเราก่อน

ใครมีความคิดเห็นอะไรก้อเชิญได้คับ