ผมไปโพสต์กระทู้ทิ้งไว้ใน จุดนัดพบ เพื่อแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเราไม่เงียบเหงา
ช่วยกันไปโพสต์เพื่อให้กลุ่มเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น... แทนคนที่มันตายไปแล้วด้วยครับ


ดุ๊ก
ประชาสัมพันธ์กลุ่ม ซิงๆ