ขอเชิญสมาชิกที่มีจิตกุศลทุกท่าน
เนื่องด้วยชมรมอนุรักษ์และ พัฒนาจักรยานยนต์โบราณไทย ภายใต้มูลนิธิอนุรักษ์และ พัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกำหนดการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อเดินทางนำเงินไปถวาย ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัด ลพบุรี ในวันที่ 24 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดดังนี้