ช่วงนี่เข้าสู้น่าร้อนกันแล้วนะครับคงได้มีโอกาศทำบุ ญในวันขึ้นปีไหม่ไทยกันนะครับ
ออกไปไหนมาไหนขับรถกันถ้าเมาก็อย่าขับออกไปไหนกันนะค รับ อยากเมาก็เมาที่บ้านดีกว่าขับ เต็มที่ไปเลย