ขอบคุณท่านที่อุดหนุน ดุมหน้า จาก นนทบุรี คุณอาทิตย์
เหลือแต่ตะแกรงหลัง คับ