วิเชียรบุรีคลาสสิค
ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

1 เมษายน 2553
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนบิ๊กไบค์และคลาสสิคทุกชมรม
เรียน ประธานกลุ่มบิ๊กไบค์และสมาชิกคลาสสิคทุกชมรม

เนื่องด้วยกลุ่มวิเชียรบุรีคลาสสิค ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนบิ๊กไบค์และคลาสสิคทุกชมรม เนื่องจากนางธรรมนอง สุริยมณี ชื่อเล่นนอง อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 207
หมู่12 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 อาชีพรับจ้างทั่วไป น้าธรรมนองป่วยด้วยโรคเนื้องอกในสมองตั้งแต่ปลายปี 2551และได้รับการผ่าตัดสมองมาแล้ว 1 ครั้ง ที่โรงพยาบาลราชวิถี แพทย์นัดตรวจดูอาการอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และเดือนมีนาคม 2553 ที่ผ่านมาแพทย์นัดเอกซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่าเนื้องอกที่สมองของน้าธรรมนองโตขึ้นมีขนาดให ญ่กว่าเดิม และต้องทำการผ่าตัดด่วนเป็นครั้งที่ 2 เพราะเนื้องอกที่โตขึ้นมันจะขยายตัวไปทับก้านสมองและ จะมีผลทำให้น้าธรรมนองตาบอด แต่การผ่าตัดในครั้งนี้น้าธรรมนองจะต้องเสียค่าใช้จ่ ายเองเนื่องจากการผ่าตัดเนื้องอกในสมองครั้งที่ 2 จะทำให้กะโหลกศีรษะของน้าธรรมนองยุบจึงต้องใส่กะโหลก เทียม สาเหตุที่เราวิเชียรบุรีคลาสสิคข้อความอนุเคราะห์จาก เพื่อนๆ เพื่อช่วยเหลือน้าธรรมนองก็เพราะว่า น้าธรรมนองมีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาล
โรคประจำตัวที่น้าธรรมนองเป็นอยู่
-เนื้องอกในสมอง
กลุ่มวิเชียรบุรีคลาสสิค จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนชาวบิ๊กไบค์และคลาส สิคทุกชมรมร่วมบริจาคเพื่อสบทบทุนเป็นค่ารักษาพยาบาล แก่น้าธรรมนอง สุริยมณี มา ณ.โอกาสนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือนายอธิปัตย์ นาสมชัยประธานกลุ่มวิเชียรบุรีคลาสสิควิเชียรบุรีคลาสสิค
โทรศัพท์ 089-6382619,086-6751008 ไอซ์วิเชียรบุรีคลาสสิค
ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

1 เมษายน 2553
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนบิ๊กไบค์และคลาสสิคทุกชมรม
เรียน ประธานกลุ่มบิ๊กไบค์และสมาชิกคลาสสิคทุกชมรม

เนื่องด้วยกลุ่มวิเชียรบุรีคลาสสิค ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนบิ๊กไบค์และคลาสสิคทุกชมรม เนื่องจากนางสาวศศิกร แก้วเกิด ชื่อเล่น ส้ม อายุ 18 ปี ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 (ณ.ปัจจุบันนี้น้องส้มไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้ตา มปกติเนื่องจากมีอาการหลงลืมจำได้เป็นบางเวลา และผลจากการกินยารักษาโรคประจำตัวติดต่อกันเป็นเวลาน านจึงทำให้ฤทธิ์ของยามีผลข้างเคียงทำให้น้องมีอาการก ระดูกผุเพิ่มขึ้นและไม่สามารถเดินได้ตามปกติ น้องส้มจึงต้องเข้ารับการผ่าตัดในวันที่ 6 เมษายน 2553 อีกครั้ง) น้องส้มเป็นบุตรของ
นายขุน แก้วเกิด อายุ 44 ปี อาชีพ รับจ้างทั่วไป
นางเสถียร แก้วเกิด อายุ 42 ปี อาชีพ รับจ้างทั่วไป
น้องส้มเป็นเพื่อนกับน้องๆในกลุ่มวิเชียรบุรีคลาสสิค ขณะนี้น้องกำลังเข้ารับการผ่าตัดที่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตึกกระดูกและศัลยกรรมหญิง ด้วยอาการกระดูกที่หัวเข่าผุไม่สามารถเดินได้เหมือนป กติ
โรคประจำตัวที่น้องส้มเป็นอยู่
-กรวยไตอักเสบ -SLE (โรคพุ่มพวง)
-ไวรัสขึ้นสมอง -กระดูกผุ
กลุ่มวิเชียรบุรีคลาสสิค จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนบิ๊กไบค์และคลาสสิค ทุกชมรมร่วมบริจาคเพื่อสบทบทุนเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่ น้อง ศศิกร แก้วเกิด มา ณ.โอกาสนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความอนุเคราะห์
ขอแสดงความนับถือนายอธิปัตย์ นาสมชัยประธานกลุ่มวิเชียรบุรีคลาสสิค
วิเชียรบุรีคลาสสิค
โทรศัพท์ 089-6382619,086-6751008 ไอซ์เชิญร่วมทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในงาน 30ชมรมวันที่ 1-2 พฤษภาคม 53ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่พี่หน่อง KM7 081-9973129วิเชียรบุรีคลาสสิค