ขอเชิญร่วมงาน"เพื่อนไม่ลืมเพื่อน"ครั้งที่#1จัดโดยกลุ่ม ชายร่มขามคลาสสิค เมืองเลย
วันที่ 24-25 เมษายน 2553
ณ บ้านแหล่งควาย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
ณ โรงเรียนบ้านแหล่งควายวัตถุประสงค์การจัดงาน
*เพื่อหาทุนการจัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาและทุนการศึกษาม อบให้แก่โรงเรียนบ้านแหล่งควาย
*เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มต่างๆ ในชมรมรถคลาสสิคในจังหวัดและต่างจังหวัด
*เพื่อสร้างภาพลักษณ์ระหว่างกลุ่มคลาสสิคต่อสังคม
*เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและต ำบล
*เพื่อไว้อาลัยให้เพื่อนที่ร่วมทางที่จากไปทุกกลุ่ม


กำหนดการ
วันเสาร์ 24 เมษายน 2553
08.00 น. เริ่มลงทะเบียน (รับของที่ระลึกอาร์ม-สติกเกอร์)
15.00 น. เริ่มลงทะเบียนนำรถเข้าประกวดในประเภทต่างๆ จนถึงเวลา 17.00 น.
- รถผู้ชายสูบนอนเดิม - สวยงาม ไม่จำกัด ซีซี
- รถผู้ชายตระกูล cg jx wing เดิม – สวยงาม
- รถผู้หญิง ถังแยก เดิม – สวยงาม
- รถผู้หญิง ถังรวม เดิม – สวยงาม
- รถตาต่ำเดิม – สวยงาม
- รถความคิดสร้างสรรค์
- รถ sr สวยงาม - เดิม
- มินิล้อเล็ก ชาลี สวยงาม
- บู้บี้ แบบนี้มาถึงได้ไง
- รางวัลมาไกล ( ขับมาเอง )
- รางวัลมาเยอะ
- รางวัลมาก่อน
- รางวัลมีสซ้อนท้าย
18.00 น ร่วมกิจกรรมบนเวที สนุกกับวงดนตรีสุดมันส์
19.00 น ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน / รับมอบทุนการศึกษา
20.00 น มอบรางวัลการประกวดรถประเภทต่าง ๆ
21.00 น ประกวดมีสซ้อนท้าย
23.00 น แลกของที่ระลึก / สนุกกับวงดนตรีต่อบนเวที
24.00 น แยกย้ายเข้าที่พัก


วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553
06.00 น ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่
08.00 น ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก รับประทานอาหารเช้าที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพติดต่อสอบถามลายละเอียดได้ที่
ก็อต 084-7900792
พี่ฟิวส์ 084-5164995
พี่กิต 087-2288660
พี่อั้ม 089-5696110