เป็นตัวถ่ายเอกสาร จากตัวจริง ตั้งแต่ Ifa 3 เกียร์ (เกี่ยร์มือที่ข้างถังน้ำมัน) จนถึงตัว Mz Rt 125/4 เสื้อมิเนียม เล่มละ 1รุ่น และมีเล่มที่เป็นการ"เเมนทาเเน้นตัวรถ"ทุกจุด เล่มละ 150-350 บาทแล้วแต่รุ่นครับ มีของยี่ห้ออื่นๆอีกครับ ฮาเลย์ Wla/wlc/wld 750 (เกียร์มือ) / ซุนดับ / บีเอ็ม 092362108