หาซื้อได้ที่ไหนครับตอนนี้เสียอยู่ตอนเช้าติดยากมากเ ลยผมอยากทราบการทำงานของโช๊คว่ามันเอาสวิทซ์ตรงไหนมา ปิดและเปิดการทำงาน