งานนี้เป็นงานเปิดหมวกนะครับ....ฟรี
วันที่ 1/5/53
งาน รถคราสิกนะครับ ใครหัวใจคราสิก ไม่ว่ารถไรมาได้ครับ
18.30 เจอกันที่ ท่า มิหร่ำ
19.30 ขับรถเวียนเมืองพัทลุง
จากนั้นกลับมาร่วมตัว 4 แยก ช่องโก
ชมภาพยนต์ และพบปะพูดคุย อย่างมิตรภาพ นะครับ
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ apichart82@hotmail.com add มาเลย