ขอขอบคุณน้องบัณฑิตแห่งทีมบางใหญ่และครอบครัวสำหรับน ้ำใจและไมตรีที่มีให้กันเสมอมาถึงแม้หนทางจะลึกลับ(พ ่อน้องบอก)แต่ก็ยังมาเที่ยวถึงแม้จะค่ำไป แล้วยังมาลงทะเบียนอีกขอบคุณในน้ำใจจริงๆ และหวังว่าในโอกาสต่อๆไปคงได้รับใช่
ทีมบางใหญ่อีกครั้ง
ขอคุณจริงๆ
บังลิฟ 125 แรงแมว