ประเก็นSRเสื้อสูบรั่วไครพอจะรู้ร้านซ่อมบ้างที่ไม่แ พงบ้างครับผมอยู่แถวบางนา ประมาณเท่าไรกี่วันเสร็จครับขอบคุณครับ