ใครจะเอาเสื้อให้มาจ่ายเงินก่อนวันที่ 19 พ.ย.จะทำเป็นชุดสุดท้าย สำหรับคนที่ไม่ได้ไปทริปทำบุญจะไม่ได้เสื้อ