ชาวกาญจนบุรีทุกท่านที่มีรถโบราณทั้งที่ยังไม่เข้าชม รึเข้าชมรมแล้วสนใจดิตต่อคุณเจี้ยบได้ที่เบอร์079936 647ครับ จากคนรักกาญจนบุรี/\2