หาช่วงหน้า ดิส Fl หรือ ตะเกียบใหญ่ของ Px

ช่วยหน่อยคับหามานานมากแล้ว ซื้อใหม่ก็แพงมากคับ