สวัสดี คับ พี่ๆทุกคน กลุ่มนี้ อยู่แถวไหน ของหาดใหญ่ จะได้ไปเยี่ยม คับ พอดีผมเพิ่งย้ายลงมาอยู่สิงหนคร คับ