จัดโดย

กลุ่มอนุรักษ์รถโบราณ 2 ล้อหนองหญ้า วิ่งด้วยใจ ไปด้วยรัก

ณ บริเวณพื้นที่ติดถนนมิตรภาพ ต.น้ำพองอ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

จุดประสงค์ในการจัดงาน

1.
เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษาและซื้ออุปกรณ์การกีฬาใ ห้แก่โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา

2.
เพื่อเป็นการอนุรักษ์รถจักยานยนต์และรถโบราณต่างๆ

3.
เพื่อพบปะสังสรรค์และการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับร ถโบราณของแต่ละชมรม

ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน
2553
วันที่ 6 พฤศจิกายน
2553
08.00
น.เริ่มลงทะเบียนเข้างานท่านละ 100บาท รับของที่ระลึก (ป้ายห้อยคอ, สติกเกอร์, อาร์ม)

09.00
น. ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน

12.00
น. รับประทานอาหารและผักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00
น. เปิดรับสมัครรถที่จะส่งเข้าประกวดตามประเภทต่าง ๆดังนี้

1.C70
เดิมสวยงาม - C70 สวยงาม

2.C65
เดิมสวยงาม - C65 สวยงาม

3.C100
เดิมสวยงาม - C100 สวยงาม

4.
ล้อเล็ก สวยงาม

5.MOTOR
สวยงาม

6.SR สวยงาม
7.
ประเภทเซ่อๆ
8.
ความคิดสร้างสรรค์

9.
รางวัล Miss ซ้อนท้าย

10.
รางวัลมาไกลที่สุด

11.
รางวัลมาเยอะที่สุด (นับจากการลงทะเบียน)

18.30 . สนุกกับวงดนตรี จากตะวันแดง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553
แยกย้ายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยทุกท่าน

หมายเหตุ ! ท่านใดกลุ่มใดที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทและความวุ่นวายใน งานเราจะให้ท่านออกค่าใช้จ่ายในงานทั้งหมดทุกบาท ภายในงานจะมี ส.หและเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูแลภายในงานครับ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองบู๊ทได้ที่
อิคิว MC 088-0245276 ประธานกลุ่ม
น้องเกอร์ MC 087-4310475 2ล้อหนองหญ้า
พี่แดง MC 084-7881268 รองประธานกลุ่ม
อารม์ MC 082-3121154 ติดต่อสอบถามเส้นทาง
เจ้ออน MC 085-6932631 ฝ่ายบริหารงาน
ป๋าบาน MC 087-3743529 จองบู๊ทมีจำนวนจำกัด