ที่จันทบุรีฝนตกรึป่าวครับที่ชลบุรีฝนตกแล้วครับเจอก ันงานสนิมกังราย็องครับและต่อด้วยงานบางวัวฉะเชิงเทร าครับพี่น้องชาวมาบไพบุรี