ตะเกียบ
ตัวถัง
กระโปรง2ฝั่งและตังถังโป้วสีแล้ว รอทำสีได้เลย **