แลกป่าวครับรถอยุ่ที่ไหน
http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=425037