หวัดดีครับพี่น้องบางแสนคลาสสิคทุกท่านครับ สบายกันดีนะครับ ออกงานไหนกันบ่างครับ ชวนปลูกป่าครับ โครงการปลูกป่าชายเลน สร้างสัมพันธ์ ฉันท์คลาสสิค
26-27มิ.ย53 ณ.หมู่บ้านแหลมสน ดูรายละเอียดในบอดร์เราได้นะครับ แล้วพบกันนะครับพี่น้อง