ไม่ได้อยากสร้างความแตกแยกจะครับ แค่เอามาให้ดูเฉยๆๆ
อย่าวิจารณ์นะครับ เพราะกลุ่มเรารู้จักทั่วประเทศ เดี๋ยวเพื่อนๆๆๆฝั่งไม่สบายใจ
http://www.youtube.com/watch?v=ch2m_HxLGtw