เพื่อนจากต่างประเทศ ใน Facebook
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000513903430
http://www.facebook.com/scootercenter
http://www.facebook.com/profile.php?id=1212220022
ตัวอย่าง ถ้าสนใจ ผมทำให้ หรือ ทางพวกคุณทำก็ได้แล้วแต่ครับ