ท่าน ใดที่มี ใจรักใน รถโบราณ ทาง ชมรม ยินดีตอนรับเปน สมาชิกชมรมได้ทุกเมื่อ


มิตรภาพ สองล้อวิ่ง ไปด้วยใจที่รัก