ขอบคุณทุกท่านที่ติชมครับ ขายแล้วครับ ขอปิดการขายครับ