ต้องการขายครับ เพิ่งทำสีมาใหมีครับมาใหม่ซื้อไปขับโชร์ได้เลยไม่มีป ัญหา 85000 ทะเบียนครบไม่ขาดต่อ