เย็นเข้ามาคุยที่ร้านดีกว่าอาร์ต....

ของที่จะบริจาคพกมาไว้ที่อู่เลยก็ได้อาร์ต....