เคียวเกี่ยวดาว ชลบุรี ทักทาย กล่ม นิคมอุสาหกรรมกบินทร์บุรี ครับ