ใครมีลูกสูบ และ สลักลูกสูบ ของ suzuki 5 ไซค์สแตนส์ดาส ช่วยวัดขนาดของมันให้ผมหน่อย ขอบคุณครับ