สองล้อหนองโนโบราณพรานถนนสระบุรี 19-20 มิ ย 2553
ชมรมรถโบราณ: สองล้อหนองโนโบราณพรานถนนสระบุรี
ขอเชิญร่วมงาน
สองล้อสานฝันปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 1
วันที่19-20 มิถุนายน 2553 ณ อ.บ.ต. หนองโน
ต. หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี
จุดประสงค์
เพื่อนำรายได้มอบให้กับโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้

รายละเอียดในงาน
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553
เวลา 08.00 น.
-ลงทะเบียน 100 บาท พร้อมรับของที่ระลึก
-หาที่กลางเต็นท์และที่พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 16.00
แต่ละกลุ่มนำรถเข้าประกวดในแต่ละรุ่น ดังนี้
1. ประกวดรถ c70 c65 c50 เดิม
2. ประกวดรถ c70 c65 c50 c90 ตกแต่งสวยงาม
3. ประกวดรถ c100 {ไฟต่ำเดิม}
4. ประกวดรถ c100 {ไฟต่ำตกแต่งสวยงาม}
5. ประกวดรถผู้ชาย {เดิม}
6. ประกวดรถผู้ชาย {ความคิดสร้างสัน}
7. ประกวดรถผู้ชาย {ตกแต่งสวยงาม}
8. ประกวดความคิดสร้างสัน {รวมทุกรุ่น}
9. รางวัลมามากที่สุด 1 รางวัล
10. ประกวดมิสซ้อนท้าย 1 รางวัล
เวลา 17.00 น.
-ปิดรับประกวดและทำการตัดสินประกวด
เวลา 19.00 น.
-ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
-สนุกกับวงดนตรีแนวเพื่อชีวิต
เวลา 20.00 น.
มอบถ้วยรางวัลประกวดรถทุกรุ่น
ประมูลของที่ระลึกจากกลุ่มต่างๆ
สนุกต่อกับวงดนตรีเพื่อชีวิต
เวลา 22.00 น.
ประกวดมิสซ้อนท้าย
มอบของที่ระลึกให้แต่ละกลุ่มที่มา
เวลา 24.00 น.
แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553

ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
สอบถามรายละเอียดได้ที่
เดี่ยว พรานถนน 080-6332485
เบิร์ด พรานถนน 085-8473403