Hankhaclassic Chainat ขอฝากตัวด้วยนะครับ! รวมกลุ่มกันมาได้2ปีกว่าแล้วครับออกทริปกันบ่อยพอสมค วรแต่ส่วนมากจะวิ่งโซนภาคกลางเจอกันที่ไหนก็ทักทายกั นบ้างนะครับ(พวกเราน่ารักน่าหยิกทุกคนครับ!)