ขอรูปหลายๆ มุมได้ไหมครับ ภายใน ภายนอก
ห้องเครื่อง ตามเมล์นี้เลยครับ mee_nattapol@hotmail.com
ราคานี้รวมโอนไหมครับ