พอดีกลุ่มแตก อ่ะ อยากมีเพื่อนขี่รถตระกูลa หรือ YL ก็ได้