พี่ก้อง รบกวน ส่งรูปทริป นครศรีไห้ผมทางเมล ด้วยนะครับ

Kubota_naja@hotmail.com

อีกเรื่องครับ
v
v
v
v
v
v.
.
.
.
....... เงิน 1 บาท หายไปไหนครับ...... ?

งานพี่ตจาโขนเจอกานครับ

from ... ต้า ม.เรศวร