ความรู้สึกดีดีที่เรียกว่ารักcongratulationพี่บอลแล ะพี่หลินขอให้รักนี้ปกป้องคุ้มครองคุณทั้งสองตลอดไป