อยากชมรถอเมริกันเปิดประทุนในประเทศไทยครับ ... ใครมีขอชมหน่อยน่ะครับ